Årsmøte for 2017
Årsmøte for 2017

Møt opp på årsmøte

Onsdag 21.mars kl 20.00 er det årsmøte for Bogafjell sokn i Bogafjell kirke.

Saksliste:

- Valg av referent, møteleder og protokollskrivere
- Orientering av årsmelding for 2017
- Orientering av regnskap for 2017

Velkommen!

Årsmleding og regnskap finner du her