Aktiviteter for unge

KRIK

KRIK samles i Figgjohallen og spiller ballspill og driver med andre sportsaktivi...

Figgjo-konfirmanter 2015/2016

Figgjo-konfirmantene har dette året sitt opplegg på Bogafjell sammen med Bogafjell-konfirmantene. De har samlinger ca. annenhver torsdag i kirken og reiser på turer, og har aktiviteter ellers med konfirmantene på Bogafjell.

Men søndag 6.mars har Figgjo-konfirmantene gudstjeneste i bedehuset på Figgjo kl.17.00. Alle er hjertelig velkommen!

For øvrig konfirmantopplegg og planer se www.bogafjell-menighet.no.

 

Gudstjeneste med dåp i Figgjo den 11. sept kl 11
Vi er kommet godt i gang med å samle oss om fellesskpet i Figgjo på ny. Ti frivillige er med på ulike tjenester denne søndagen! Det er flott! Som sist gudstjeneste blir det dåp av ett barn. Det er gledelig! To 2-åringer skal også få "skattekiste". Det blir søndagsskole! Denne gangen har vi temaet som er oppsatt: "Rett person på rett plass" - om det gode med å ha en tjeneste og litt om grunnlaget for tjenesten. Vi samles om den levende Jesus Krisus! Ta med barn/barnebar om du har og vær med i fellesskapet! Kirkekaffe!

Kontakt oss

Postadresse:
Figgjo menighet
Postboks 29, 4397 Sandnes

Besøksadresse:
Tjessheimveien 8, 4332 FIGGJO

Telefon:
Kontor:  47472355

Gavekonto:
9688.10.27884