TJENESTEOVERSIKT FIGGJO MENIGHET 1. HALVÅR 2018

 

TIPS!

Bruk søkefunksjonen for å finne når du er satt opp på tjeneste.

Trykk "Ctrl" og "F" samtidig. Skriv navnet ditt i feltet som kommer opp øverst til venstre i vinduet.

For å bla nedover, trykker du på "Linjeskift".

 

 7. jan: Misjonsgudstjeneste med nattverd

Kirketjener: Gerd Haaland

Dekor: Gunnlaug Skare-Nilsen

Lyd: Sveinung  Skretting

Projektor: Gunnlaug Skare-Nilsen

Velkommen: Solveig Overskott

Aktivitet barn: Ann-Kristin Tungland

Samling barn: Solfrid Kjærvoll Birkedal

Tekstlesning: Solveig Overskott

Vask: Tone Colclough/Jofrid Halsne Bøe

Kirkekaffe: Tone Colclough/Jofrid Halsne Bøe

Piano: Frode Skårland

Prest: Åsmund Steinnes

 

21. jan Gudstjeneste med nattverd

Kirketjener: David Colclough

Dekor:

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Jens Tore Skare-Nilsen

Velkommen: Gerd Haaland

Aktivitet barn: Gunnlaug Skare-Nilsen

Samling barn: Synnøve Vigre

Tekstlesning: Gerd Haaland

Vask: Ann-Kristin Tungland

Kirkekaffe: Ann-Kristin Tungland

 

4. febr. Gudstjeneste med nattverd - konfirmanter har tjeneste

Kirketjener: Jens Tore Skare-Nolsen

Dekor: Hilde Auklend

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Per Arne Lybekk - konfirmant

Velkommen: David Colcloug - konfirmant

Aktivitet barn: Ann-Kristin Tungland

Samling barn: Lillian Thorsen Steen

Tekstlesning: Konfirmanter

Vask: Jofrid Nilsen

Kirkekaffe: Konfirmanter/ konfirmantforeldre

 

18. febr. Gudstjeneste med nattverd

Kirketjener: David Colcloug

Dekor:

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Solveig Overskott

Velkommen: Solveig Overskott

Aktivitet barn: Gunnlaug Skare-Nilsen

Samling barn: Jofrid Halsne Bøe

Tekstlesning: Tone Lise Fjelde Nevland

Vask: Ann Kristin Tungland

Kirkekaffe: Solveig Overskott

Piano: Frode Skårland

Prest: Åsmund Steinnes

 

4. mars Familiegudstjeneste

Kirketjener: Tone Lise Fjelde Nevland

Dekor: Gunnlaug Skare-Nilsen

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Gunnlaug Skare-Nilsen

Velkommen: David Colcloug

Vask: Tone Lise Fjelde Nevland

Kirkekaffe: Jofrid Nilsen/Tone Lise Fjelde Nevland

Formidling for barn: 

Piano: Frode Skårland

Prest: Åsmund Steinnes

 

18. mars Gudstjeneste med nattverd

Kirketjener: Gerd Haaland

Dekor: Hilde Auklend

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Jens Tore Skare-Nilsen

Velkommen: Gerd Haaland

Samling barn: Åsmund har barneformidling oppe

Aktivitet barn: Ann-Kristin Tungland

Tekstlesing: Lillian Thorsen Steen

Vask: Tone Colclough og Jofrid Halsne Bøe

Kirkekaffe: Solveig Overskott og Åshild Salte

Piano: Frode Skårland

Prest: Åsmund Steinnes

 

15. april Familiegudstjeneste   Barnegospel

Kirketjener: Jens Tore Skare-Nilsen

Dekor:

Lyd:

Projektor: Arne Lybekk

Velkommen: Solveig Overskott

Tekstlesning: barn ?

Vask: Jofrid Halsne Bøe

Kirkekaffe: Jofrid Halsne Bøe og Tone Lise Fjelde Nevland

Piano: Vikar

Prest: Åsmund Steinnes

 

29. april Gudstjeneste med nattverd

Kirketjener: David Colclough

Dekor: Hilde Auklend

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Solveig Overskott

Velkommen: Gerd Haaland

Aktivitet barn: Gunnlaug Skare-Nilsen

Samling barn: Lillian Thorsen Steen

Tekstlesning: Tone Lise Fjelde NevlaND

Vask: Jofrid Nilsen

Kirkekaffe: Solveig Overskott og Ann-Kristin Tungland

Piano: Frode Skårland

Prest: Åsmund Steinnes

 

13. mai Gudstjeneste med nattverd

Kirketjener: David Colclough

Dekor:

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Solveig Overskott

Velkommen: David Colclough

Aktivitet barn: Ann-Kristin Tungland

Samling barn: Synnøve Vigre

Tekstlesning: Gerd Haaland

Vask: Tone Lise Fjelde Nevland

Kirkekaffe: Solveig Overskott og Ann-Kristin Klungland

Piano: Frode Skårland

Prest: Åsmund Steinnes

 

17. mai Gudstjeneste i  Figgjohallen

Kirketjener: David Colclough

Rigging lyd: Sveinung Skretting, Torvald Nevdland med flere

Lyd: Sveinung Skretting

Velkommen: Solveig Overskott

Piano: Frode Skårland

Prest: Åsmund Steinnes

 

27. mai Familiegudstjeneste

Kirketjener: Tone Lise Fjelde Nevland

Dekor: Gunnlaug Skare-Nilsen

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Per Arne Lybekk

Velkommen: Gerd Haaland

Formidling: Bodil Vaaland - trosopplærer

(Tekstlesning: Solveig Overskott)

Vask: Tone Colclough og Jofrid Nilsen

Kirkekaffe: Tone Colclough og Jofrid Halsne Bøe

Piano: Frode Skårland

Prest: Åsmund Steinnes - siste gudstjeneste