TJENESTEOVERSIKT FIGGJO MENIGHET HØSTEN 2017

 

TIPS!

Bruk søkefunksjonen for å finne når du er satt opp på tjeneste.

Trykk "Ctrl" og "F" samtidig. Skriv navnet ditt i feltet som kommer opp øverst til venstre i vinduet.

For å bla nedover, trykker du på "Linjeskift".

 

13.08.2017 11:00:00 Gudstjeneste Figgjo

 

Prest: Åsmund Steinnes

Kirketjener: Jens Tore Skare Nilsen

Tekstlesing: Lillian Thorsen Steen

Dekor: Randi Lilleås

Piano: Frode Skårland

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Solveig Overskott

Vask: Jofrid Halsne Bøe

Vask: Jens Tore Skare Nilsen

Velkomst: Gerd Håland

Aktivitet for barna: Kristin Undheim Sletvold

Samling for barna: Jofrid Halsne Bøe

Kirkekaffe: Solveig Overskott

Kirkekaffe: Jofrid Nilsen

 

 

27.08.2017 11:00:00 Gudstjeneste Figgjo

 

Prest: Åsmund Steinnes

Kirketjener: Gerd Håland

Tekstlesing: Gerd Håland

Dekor: Gunnlaug Skare Nilsen

Piano: Frode Skårland

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Jens Tore Skare Nilsen

Vask: Tone Colclough

Vask: Randi Lilleås

Velkomst: David Colclough

Aktivitet for barna: Gunnlaug Skare Nilsen

Samling for barna: Lillian Thorsen Steen

Kirkekaffe: Tone Colclough

Kirkekaffe: Jofrid Halsne Bøe

 

 

10.09.2017 11:00:00 Gudstjeneste Figgjo

 

Prest: Åsmund Steinnes

Formidling: Linda Renate Sørseth

Kirketjener: Tone LIse Fjelde Nevland

Tekstlesing: Tone LIse Fjelde Nevland

Dekor: Hilde Auklend

Piano: Frode Skårland

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Jens Tore

Vask: Tone Lise Nevland

Velkomst: Gerd Håland

Aktivitet for barna:  

Samling for barna:  

Kirkekaffe: Jofrid Halsne Bøe

Kirkekaffe: Hilde Auklend

 

 

24.09.2017 11:00:00 Gudstjeneste Figgjo

 

Prest: Åsmund Steinnes

Kirketjener: David Colclough

Tekstlesing: Solveig Overskott

Dekor: Gunnlaug Skare Nilsen

Piano: Torhild Nødland

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Gunnlaug Skare Nilsen

Vask: Tone Lise Nevland

Velkomst: Solveig Overskott

Aktivitet for barna: Ann Kristin Tungland

Samling for barna: Jofrid Halsne Bøe

Kirkekaffe: Jofrid Nilsen

Kirkekaffe: Solveig Overskott

 

 

08.10.2017 11:00:00 Gudstjeneste Figgjo

 

Prest: Åsmund Steinnes

Kirketjener: Jens Tore Skare Nilsen

Dekor: Randi Lilleås

Piano: Frode Skårland

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Solveig Overskott

Vask: Tone Colclough

Vask: Randi Lilleås

Velkomst: David Colclough

Aktivitet for barna: Kristin Undheim Sletvold

Samling for barna: Lillian Thorsen Steen

Kirkekaffe: Tone Lise Nevland

Kirkekaffe: Tone Colclough

 

 

22.10.2017 11:00:00 Gudstjeneste Figgjo

 

Prest: Åsmund Steinnes

Piano: Frode Skårland

 

 

05.11.2017 11:00:00 Gudstjeneste Figgjo

 

Prest: Åsmund Steinnes

Kirketjener: Tone Lise Nevland

Tekstlesing: Konfirmanter

Dekor: Gunnlaug Skare Nilsen

Piano: Frode Skårland

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Jens Tore Skare Nilsen

Vask: Ann Kristin Tungland

Vask: Tone Lise Nevland

Velkomst: Gerd Håland

Aktivitet for barna: Gunnlaug Skare Nilsen

Samling for barna: Synnøve Vigre

Kirkekaffe: Tone Lise Nevland

Kirkekaffe: Solveig Overskott

 

 

19.11.2017 11:00:00 Gudstjeneste Figgjo

 

Prest: Åsmund Steinnes

Kirketjener: Jens Tore Skare Nilsen

Tekstlesing: Gerd Håland

Dekor: Randi Lilleås

Piano: Frode Skårland

Lyd: Sveinung Skretting

Projektor: Gunnlaug Skare Nilsen

Vask: Randi Lilleås

Vask: Jofrid Nilsen

Velkomst: Gerd Håland

Aktivitet for barna: Ann Kristin Tungland

Samling for barna: Jofrid Halsne Bøe

Kirkekaffe: Ann Kristin Tungland

Kirkekaffe: Jofrid Nilsen

 

 

03.12.2017 15:00:00 Figgjo

 

Kirketjener: David Colclough

Dekor: Gunnlaug Skare Nilsen

Lyd: Sveinung Skretting

Velkomst: Gerd Håland

 

 

10.12.2017  Figgjo julefrokost og julevandring

 

Velkomst: David Colclough

 

 

24.12.2017 15:00:00 Julegudstjeneste Figgjo

 

Kirketjener: Gerd Håland

Dekor: Randi Lilleås

Lyd: Sveinung Skretting

Velkomst: Lillian Thorsen Steen

Velkomst: Solveig Overskott